CONTACTE


Direcció:

Parc Empresarial @Sant Cugat
AV. Via Augusta 15-25
08174 S
ant Cugat del Vallès

Telèfon:

(+34) 627 269 389

Email:

marc@alba-acustica.com

En compliment de l'establert a la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Alba Acústica li informa que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat d'oferir els nostres serveis d'enginyeria. Les dades recollides són emmagatzemades sota confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes a Alba Acústica. Igualment li informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació o oposició a través dels següents medis:

Correu electrònic: admin@alba-acustica.com 

Correu postal: Alba Acústica Parc Empresarial @Sant Cugat, Via Augusta 15-25, 08174 Sant Cugat del Vallès