Soroll industrial

El soroll i la indústria són dos conceptes que solen anar junts, ja sigui pel soroll que reben els operaris i treballadors, o pel soroll que reben els veïns més pròxims.

Alba Acústica disposa de l'experiència i les eines necessàries per poder dur a terme un estudi complet de la problemàtica existent, analitzant les fonts sonores, valorant la seva contribució sobre l'entorn, i proposant solucions per reduïr la seva emissió o inmissió sonora.

No existeixen dos problemes iguals, pel que no hi haurà dues solucions iguals. Des d'Alba Acústica estudiem cada cas de forma individualitzada proposant les mesures correctores personalitzades per a cada problema. La nostra depurada metodologia ens permet calcular, amb garanties, els resultats finals que s'obtindran amb l'aplicació de les mesures correctores proposades.

La nostra experiència al camp de l'acústica industrial es remonta a l'any 2004, analitzant des de petits tallers fins a les industries més pesades, tals com forges i fundicions d'acer, passant per sales de màquines de supermercats i equips de climatització.