Acústica de l'edificacio

Alba Acústica ofereix serveis d'enginyeria acústica per a l'edificació per a equips d'arquitecturua, cadenes hoteleres, comunitats de veïns... Entre els nostres serveis, destaquem:

  • Certificació de nivells d'aïllament acústic a soroll aeri.
  • Mesura i càlcul de temps de reverberació, confort acústic.
  • Estudis d'aïllament i condicionament acústic per complir amb els requeriments de la normativa.
  • Validació del Código Técnico de la Edificación DB-HR, i proposta de millores en cas necessari.
  • Assessoria de projectes acústics BREEAM i LEED.

No dubtin contactar amb nosaltres per a més informació.